niedziela, 16 lipca 2017

Nauka języka angielskiego ( odpłatna ) - informacja.

ANGIELSKI DLA ZMOTYWOWANYCH! UWAGA! Jest możliwość zapisania się na intensywny kurs języka angielskiego po wyjątkowo niskiej cenie - 5 zł za godzinę lekcyjną (projekt dofinansowany przez UE). Szczegóły poniżej. Od 1 października 2017 r. WWSIS "Horyzont" (www.horyzont.eu) we współpracy z Fundacją "Labore Nobilis" (www.laborenobilis.pl) uruchamia roczny intensywny kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 800 godzin lekcyjnych. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni opanować j. angielski na poziomie B1. Kurs poprowadzą lektorzy Fundacji "Labore Nobilis"(www.laborenobilis.pl) w budynku Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont" (www.horyzont.eu) przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 08.30-14.00. Koszt całego kursu to 4500 złotych (1100 Euro). Dla słuchaczy, którzy zdecydują się załatwić wszystkie formalności za pośrednictwem Fundacji "Labore Nobilis" uczelnia przygotowała bonifikatę w wysokości 10%, czyli wówczas opłata za cały kurs wynosi 4050 złotych (980 Euro). Opłatę należy wnieść za cały rok z góry, najpóźniej do 15 września 2017 r. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na w/w warunkach powinny: 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku) i przesłać go na adres Fundacji: labore.nobilis@op.pl 2. Wpłacić 80 zł (lub 20 Euro) na konto Fundacji "Labore Nobilis" (Tytuł przelewu: "opłata rejestracyjna - kurs j. angielskiego").  Nr konta Fundacji dla przelewów z Polski: 39 1750 0012 0000 0000 2608 7357  Nr konta Fundacji dla przelewów z zagranicy (kod SWIFT/BIC): RCBWPLPW 39 1750 0012 0000 0000 2608 7357  Adres: Fundacja "Labore Nobilis", 54-403 Wrocław, ul. Stanów Zjednoczonych 25a. 3. Czekać na pisemne potwierdzenie ze strony Fundacji (w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia opłaty rejestracyjnej). Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem i ograniczoną liczbę miejsc radzimy niezwłocznie odesłać wypełniony formularz i dokonać opłaty rejestracyjnej. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie zagwarantować wolnych miejsc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz