wtorek, 29 maja 2018

Przypomnienie: Walne Zebranie 4.VI.18r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomysł Na Życie       ( sprawozdawcze ) odbędzie się w poniedziałek 04.VI.2018 r. o godz 16.30 w dużej, łączonej sali warsztatowej na piętrze Sektora 3.    Obecność obowiązkowa!

PS. Poniżej Porządek obrad ZWZCz - klik w Czytaj więcej.                          Ze Sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenie za 2017r można się zapoznać na naszej stronie internetowej pomyslnazycie.com.pl w zakładce: Aktualności ( klik w nazwę str. internetowej ).STOWARZYSZENIE                                1/1              POMYSŁ NA ŻYCIE                                                               Porządek

Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ( sprawozdawczego ) Członków Stowarzyszenia
Pomysł na Życie w dniu 04.VI. 2018r.I.                    Otwarcie obrad - prezes.
II.                 Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - prezes.
III.               Wybór  Przewodniczącego  i przekazanie mu prowadzenia Walnego Zebrania - prezes.
IV.              Wybór Sekretarza i Komisji Wnioskowej ( 2 osoby ) – przewodniczący.
V.                 Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad ZWZCZ oraz poinformowanie zebranych o możliwości składania wniosków do Komisji Wnioskowej - przewodniczący.
VI.              Przedstawienie sprawozdania:
Merytorycznego z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2017, w tym:  omówienie Sprawozdania finansowego za 2017r – prezes
oraz  Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017r – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
VII.            Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie a następnie podjęcie Uchwał :
   Uchwała  nr 1 –  O przyjęciu Sprawozdania  z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2017r, w tym sprawozdania  finansowego za 2017r oraz  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r  i przeznaczeniu całości zysku, osiągniętego w 2017r na działalność statutową w latach następnych.

  Uchwała  nr 2 -  O udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017r na wniosek Komisji Rewizyjnej.

VIII.         Krótkie omówienie Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość – prezes.
IX.              Dyskusja, głosowanie i podjęcie                                                                      Uchwały nr 3 – O przyjęciu Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość.

X.                 Rozpatrzenie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej w trakcie obrad.   
XI.              Podziękowanie dla wolontariuszy, prowadzących zajęcia w 2017r, wręczenie im bonów i pamiątkowych kartek - wiceprezes.

XII.            Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad ZWZCZ- prezes.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz