środa, 12 grudnia 2018

Propozycje z Newslettera Sektora 3.

NIEODPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE dla wszystkich - spełniających wymogi formalne w ramach projektu EFSW ramach projektu "Szkoła kompetencji językowych i komputerowych" współfinansowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na terenie miasta Wrocław oraz okolicznych Gmin, realizowane są BEZPŁATNE zajęcia kursów komputerowych.

Prowadzony projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie ISCED 3 - ponadgimnazjalne) w wieku 25-49 lat oraz osób po 50 r.ż. - niezależnie od poziomu wykształcenia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i osobista uczestników.

Grupy projektowe wg. założeń wstępnych mają liczyć: grupy komputerowe 15 osób ? zajęcia odbywają się na komputerach - organizator dostarcza komputery.
Uczestnicy Projektu uczestniczą w kursach w profesjonalnych salach prezentacyjnych otrzymują. Do swojej dyspozycji otrzymują komputer osobisty (nieodpłatnie).

Zajęcia wg planów - odbywają się w systemie:
zajęcia komputerowe 6 godzin lekcyjnych); zajęcia planowane są 2 x w tygodniu w godzinach dopasowanych dla poszczególnych grup.

Długie życie seniora - biblioteka filmów edukacyjnychFundacja Science for Life w ramach projektu "Długie życie seniora - biblioteka videoedukacyjna" zaprasza do zapoznania się z biblioteką filmów z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej do seniorów. Biblioteka, to 10 filmów przedstawiających zalecenia dotyczące starzenia się z różnych specjalności medycznych w jednym miejscu, stanowiące holistyczny program prozdrowotny i antyagingowy dla współczesnego pacjenta.

Poszczególne filmy dotyczą następujących tematów:
1. Praktyczne wskazówki geriatry dla przedłużenia życia.
2. Praktyczne wskazówki diabetologa dla przedłużenia życia.
3. Praktyczne wskazówki ginekologa dla przedłużenia życia.
4. Praktyczne wskazówki alergologa dla przedłużenia życia.
5. Praktyczne wskazówki seksuologa dla przedłużenia życia.
6. Praktyczne wskazówki psychiatry dla przedłużenia życia.
7. Praktyczne wskazówki internisty dla przedłużenia życia.
8. Praktyczne wskazówki urologa dla przedłużenia życia.
9. Praktyczne wskazówki neurologa dla przedłużenia życia.
10. Praktyczne wskazówki kardiologa dla przedłużenia życia.

W razie pytań prosimy pisać na adres: seniorzy@science4life.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz