niedziela, 14 maja 2017

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011r.....

Proponuje swoim członkom i osobom spoza 

Stowarzyszenia autorski blok zajęć:Poniedziałek, 15.V.2017  .

 • 12.00 - 13.30 - Joga, duża sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni/szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ), wolne miejsca-zapraszamy!

Wtorek, 16.V.2017

 • 09.00-10.00 - gimnastyka ogólna ( z E.Koszałką ), mała sala gimnastyczna Gwarna 10,wolne miejsca-zapraszamy!. 
 • 11.00 - 13.00 ( rezerwacja do 13.15 ) - Język angielski ponadpodstawowy ( z E. Koszałką), duża sala warsztatowa na piętrze, Sektor 3.

Środa, 17.V.2017

 • 11.00 - 12.30  - Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy!
 • 17.15 - 18.15 - Gimnastyka rehabilitacyjna na dużej sali gimnastycznej Gimnazjum 1 na ul. Jeleniej 7 (ze Zdzisią Ochmann )wolne miejsca-zapraszamy!.
CZWARTEK, 18.V. 2017r
 • 12.15-14.00 - Rozmówki angielskie ( z Danką Minowską ), duża sala warsztatowa na piętrze, Sektor 3.
 • 12 - 13.30 - Nordic Walking  zawieszony - z powodu zerowego zainteresowania!!!. Powrót do zajęć jest możliwy, gdy znajdzie się chętna i odpowiedzialna grupa, która zgłosi chęć kontynuacji na zebraniu piątkowym w Sektorze 3 ( każdy piątek godz. 10 - 12.00 ).
Piątek, 19.V .2017r.             
 • 10.00 - 12.00 - Spotkanie informacyjno-integracyjne, sala na parterze, Sektor 3.                               
 • 17.15 - 18.30 - Joga na dużej sali gimnastycznej Gimnazjum 1 na ul. Jeleniej 7, wolne miejsca-zapraszamy!
 • Uwaga: Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia, w tym roku sprawozdawczo - wyborcze            ( zaczniemy 3cią trzyletnią kadencję ) odbędzie się w czwartek 25.V.2017r o godz 16.30 - ok. 19.00 w sali konferencyjnej Sektora 3. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!.
 • Gdyby ktoś chciał kandydować do władz Stowarzyszenia ( Zarząd, Komisja Rewizyjna ) niech się zgłosi do piątku 19.V.17 r ( na spotkaniu inf-integracyjnym w piątek, godz. 10-12.00  lub tel. 692479524 
 • Bilans i Rachunek zysków i strat za 2016r - do wglądu na naszej stronie internetowej 
  w zakładce: Aktualności.
                                                                 Porządek
  Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ( sprawozdawczo wyborczego ) Członków Stowarzyszenia
  Pomysł na Życie w dniu 25.V. 2017r.

  I.                    Otwarcie obrad - prezes.
  II.                 Ustalenie prawomocności ZWZCz Stowarzyszenia - prezes.
  III.               Wybór  Przewodniczącego  i przekazanie mu prowadzenia Walnego Zebrania - prezes.
  IV.              Wybór Sekretarza i Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej ( 2 osoby ).
  V.                 Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad ZWZCZ oraz poinformowanie zebranych o możliwości składania wniosków do Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej.
  VI.              Przedstawienie sprawozdania:
  Z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016, w tym: omówienie Sprawozdania finansowego za 2016r – prezes.
  oraz  Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
  VII.            Dyskusja nad sprawozdaniami,  a następnie podjęcie Uchwał o:
     Uchwała  nr 1 –  Przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu za 2016r, w tym Sprawozdania  finansowego za 2016r oraz  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r i przeznaczeniu całości zysku, osiągniętego w 2016r na działalność statutową w latach następnych.
    Uchwała  nr 2 -  Udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016r na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  VIII.         Podsumowanie  2giej kadencji ( 2014-2017r ) działalności Zarządu i plany na najbliższą przyszłość  - prezes.
  IX.              Podjęcie Uchwały nr 3 – o przyjęciu Podsumowania  2giej kadencji działalności Zarządu (2014-2017r) i planach na najbliższą przyszłość.
  X.                 Zaproponowanie powołania w skład  Zarządu drugiej kadencji: Barbary Sendal- prezes, Ewy Siedleckiej – wiceprezes, Marii Stanek – sekretarz i Teresy Wojtych – skarbnik, które zgodziły się ponownie kandydować i przeprowadzenie głosowania.
  XI.              Podjęcie Uchwały nr 4 – O wyborze Zarządu na lata 2017-2020.
  XII.            Zaproponowanie  powołania do Komisji Rewizyjnej drugiej kadencji: Joanny Zaremby – przewodnicząca, Krystyny Stemler Korczak-członek, Krystyny Biernaczyk-członek, Marii Filipek-członek, które  zgodziły się ponownie kandydować i przeprowadzenie głosowania.
  XIII.         Podjęcie Uchwały nr 5 - O wyborze Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020r.
  XIV.         Rozpatrzenie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, które wpłynęły do Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej.    
  XV.           Podziękowanie dla wolontariuszy, prowadzących zajęcia w 2016r. Wiceprezes.
  XVI.         Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad ZWZCZ- prezes.
                                                               
 • Robiąc zakupy przez internet (np. nasze dzieci) można wesprzeć nasze Stowarzyszenie. Należy kliknąć w okienko: Zbieraj z Fani Mani Wspieraj nas (na górze bloga, po prawej stronie) wybrać sklep, gdzie planujemy dokonać zakupu i nasze stowarzyszenie. Nie płacimy więcej - a sklep przelewa na nasze konto 1-3% wartości zakupu (w zależności od sklepu). 
 • Propozycje zajęć są podane także na naszej stronie internetowej - klik: pomyslnazycie.com.pl
  1. Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)
  2. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
  3. Od 15.VII.16 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (składające się z: Wprowadzenia, Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Dodatkowych informacji i objaśnień) za 2015r  stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania - możecie się z nimi zapoznać!
  4. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło 2300 zł  tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2015r 1850 zł za 2014r )  od 44 podatników ( 31 podatników za             2014r ). Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
  5. 27.I.2016 r. podpisaliśmy z Sektorem 3 (Umbrella) Umowę o współpracy, Udzieleniu adresu na siedzibę i Zawieszeniu serwera na okres 3 lat (2016 - 2018 r.). Te usługi mamy nieodpłatne. Od piątku 26.VIII.16 mamy ponownie do dyspozycji szafkę - tym razem nr 13.  Za szkolenia musimy płacić wg cennika Sektora 3. Od 1. VI.16r za wynajem sal i konsultacje (po uzgodnieniu z Sektorem 3) - nie musimy już płacić!
  6. Prosimy o wpłacanie składek członkowskich najlepiej z góry (na początku kwartału)!. Prosimy wpłacać składki  przelewem lub w piątki o godz. 10-12 na spotkaniach w Sektorze 3.
  7. Od 1.IX.2016r wzrosła opłata za sale gimnastyczne na ul. Gwarnej 10 ( użyczane od Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław ) z 5zł/h+Vat do 10zł/h+Vat!. Jest to i tak cena preferencyjna ze względu na to, że jesteśmy senioralną organizacją pozarządową. W innych przypadkach cena za użyczenie tej sali wynosi 30 lub 50 zł/h+Vat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz