czwartek, 23 lipca 2020

Składki członkowskie w okresie epidemii koronawirusa.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia Pomysł na Życie regularne opłacanie składek jest obowiązkiem wszystkich  członków . Ze składek się utrzymujemy, to znaczy robimy podstawowe opłaty takie jak : wynagrodzenie księgowej,  prowadzenia konta bankowego, karty płatniczej, opłata domeny strony internetowej, zakup materiałów piśmiennych, papieru do drukarki, tuszy,  itp.  Opłaty te musimy uiszczać  co miesiąc, bez względu na okresy wakacyjne czy przerwy wynikające z nieprzewidywalnych przyczyn losowych takich jak tegoroczna epidemia koronawirusa.
Składka członkowska za okres epidemii i przerwy wakacyjnej jest takiej samej wysokości jak  w innych miesiącach roku i dla stowarzyszenia Pomysł na Życie wynosi 10 zł/miesiąc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz