czwartek, 23 lipca 2020

Takie warsztaty będziemy mogli odbyć.

Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe przyzwyczajenia. Wiele państw członkowskich Unii
Europejskiej zdecydowała się wprowadzić znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się, a tym samym i my
zostaliśmy zmuszeni do pozostania w domach, a także ograniczania kontaktów nawet z najbliższymi. Ten
długotrwały stan izolacji spowodował wśród wielu z nas poczucie osamotnienia i znudzenia, które obecnie
przekłada się na większą chęć wchodzenia w interakcje społeczne, szczególnie czemu sprzyja okres trwających
wakacji.
Do jednej z najbardziej zagrożonych grup ze względu na poważne konsekwencje zakażenia
koronawirusem należą seniorzy. Mimo wciąż trwającej pandemii, oni również obecnie odczuwają silną potrzebę
spotykania się z innymi oraz uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalnym. Co więcej, wielu seniorów
zrezygnuje w tym roku z wyjazdu na wakacje i z tego powodu chcemy zapewnić im chociaż namiastkę urlopu
przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości.
Warsztaty VR4EU Seniorze, odwiedź regiony Europy! kierujemy przede wszystkim do seniorów
zamieszkujących województwo dolnośląskie. Przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości będą
mieli szansę odwiedzić miasta oraz regiony w krajach należących do Unii Europejskiej. Przede wszystkim będą
to państwa – beneficjenci unijnego Funduszu Spójności, którego jednym z celów jest poprawa jakości poziomu
życia w Unii Europejskiej.
Każde warsztaty zostaną zapoczątkowane krótką pogadanką o Funduszu Spójności (FS), jego historii i
roli dla niektórych miast i regionów państw członkowskich UE, w tym także Wrocławia oraz Dolnego Śląska.
Zostaną także zaprezentowane przykłady projektów z najbliższego otoczenia uczestników, które zostały
dofinansowane w ramach FS. Po wprowadzeniu z każdy z uczestników będzie miał szansę założyć okulary do
wirtualnej rzeczywistości oraz przenieść się na kilka minut do innego miejsca – miasta lub regionu należącego
do UE.
Warsztaty zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem wszystkich przepisów epidemiczno-sanitarnych.
Zapraszamy do udziału!

PS. Organizator: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Wrocław.
Jutro na naszym zebraniu piątkowym o godzinie 10-12 w Tratwie ( sala nr 6 )  ustalimy terminy spotkań w Sektorze 3.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz