niedziela, 10 maja 2015

PnŻ- aktualności - do wiadomości.

1. Dostaliśmy potwierdzenie udziału PnŻ w Targach NGO, 24 maja br ( godz. 12 - 17.00, 10 - 12.00 - przygotowanie stoiska ) ) na terenie Hali Stulecia. Oprócz plakatu informacyjnego           ( roll-upa ), kroniki , wizytówek, tablicy ze zdjęciami z głównych wydarzeń w historii naszego stowarzyszenia  i  dyżuru, będą potrzebne elementy dekoracyjne na nasze stoisko ( namiot 3x3m ze stolikiem 75x75cm i 2 krzesłami) - stąd prośba do naszych "stowarzyszeniowych dusz artystycznych" o pomysły i zgłoszenie ich  na piątkowych spotkaniach. Proszę też o zgłaszanie się chętnych osób  na pełnienie dyżurów na stoisku  - mamy jeszcze 2 spotkania informacyjne w  piątki 15 i 22.V.15r na omówienie wszystkich spraw organizacyjnych.
2. 28.V.br o godz. 9.30-12.30 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków w Sektorze 3 i mi.in zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014r wg wzoru dla OPP.
3. 29/30/31 maj br - wyjazd integracyjny do Jugowic, informacje u Asi Zaremby.
4. V / VI. br - złożenie do Urzędu Miejskiego wniosku o nieodpłatne użyczenie sal gimnastycznych  w szkołach w godzinach popołudniowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji szkoły. Do wniosku trzeba dołączyć zatwierdzone na Walnym,  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r. Nowe formularze zgłoszeniowe Urząd Miejski ma przygotować ok. 15.V.br.
5. do 7.VI.br - przesłanie sprawozdania finansowego za 2014r, zatwierdzonego na Walnym Zebraniu  do Urzędu Skarbowego
6. 12.VI.br ( piątek ) godz.10 -11.00 , w trakcie Spotkania informacyjno - integracyjnego: Pogadanka  Europe Direct- Wrocław ( Punkt Informacji Europejskiej ) na temat Historii Unii Europejskiej.
7. do 15.VII. br umieszczenie sprawozdań:  merytorycznego i finansowego za 2014r, zatwierdzonych na Walnym Zebraniu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( MPIPS ) i stronie Stowarzyszenia ( obowiązek OPP ).

Cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz