wtorek, 12 maja 2015

Nowy projekt - propozycja.

Projekt „Aktywne życie zaczyna się po 60-ce”

Ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną oraz edukację. Realizowany jest w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Od wielu lat widoczny jest proces starzenia się, co można zauważyć poprzez dużą liczebność osób w wieku poprodukcyjnym. Tak ważne staje się więc prowadzenie działań, które będą sprzyjały pomyślnemu starzeniu się.
Uczestnicy
Odbiorcami bezpośrednimi projektu będzie przynajmniej 150 seniorów, którzy w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 60 rok życia. Projekt kierowany będzie do mieszkańców różnych obszarów w celu wyrównania szans integracji mieszkańców różnych środowisk. Beneficjenci będą pochodzić z obszarów:
 • miasta Wrocław,
 • gminy miejskiej Nowa Ruda,
 • gminy miejsko-wiejskiej Strzelin,
Z każdego obszaru zakłada się udział przynajmniej 50 osób, które skorzystają z zaplanowanych działań.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną takie działania jak:
 • zajęcia komputerowe, które zostaną przeprowadzone pod hasłem "nowe technologie nie są mi obce". Prowadzący przedstawi uczestnikom praktyczne zastosowania komputerów (Internet, komunikatory, kanały społecznościowe, e-obywatel, e-usługi, itp.)
 • treningi pamięci – jak sama nazwa wskazuje treningi będą to zestawy ćwiczeń, które pobudzają umysł do intensywnej pracy oraz pozwolą zapamiętywać zdobywaną wiedzę. W miarę trwania kursu uczestnicy poznają techniki wspomagające zapamiętywanie (mnemotechniki) oraz wykorzystają je do zapamiętywania coraz trudniejszych zadań.
 • zajęcia nordic walking - przyczynią się do wzrostu aktywności fizycznej tych osób. Zajęcia urozmaicone o rozgrzewkę, ćwiczenia siłowe, formy zabawy z kijkami i ćwiczenia rozciągające będą jeszcze ciekawsze i zachęcające do aktywnego udziału.
 • zajęcia z gimnastyki - na zajęciach zostaną wprowadzone elementy z gimnastyki korekcyjnej, rozciągania, yogi, ogólnorozwojowe oraz siłowe dostosowane do potrzeb i możliwości osób 60+.
 • wykłady prozdrowotne – odbędą się pod hasłem „przygotuj się na zdrową starość". celem tego działania jest zwiększenie świadomości seniorów na temat zdrowego stylu życia oraz przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających odbudowanie poczucia wpływu na własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Wyklady będą miały charakter otwarty.
 • wykłady aspekty prawne – omówione zostaną problemy najbliższe Seniorom, np. prawo socjalne, spadkowe, lokalowe, ubezpieczeniowe. Wykłady będą miały charakter otwarty.
 • wykłady bezpieczne finanse - przy współpracy z wrocławskim oddziałem Narodowego Banku Polskiego seniorom zostaną przedstawione zalety pieniądza elektronicznego. Omówione zostaną zasady bezpiecznego konta elektronicznego, bezpieczeństwa w sieci i płatności kartą. Wykłady będą miały charakter otwarty
 • wyjazdy integracyjne – spotkania Uczestników we Wrocławiu, Nowej Rudzie oraz Strzelinie
 • szkolenie liderów – wyłonionych zostanie 5 osób z każdego obszaru, które zostaną przygotowane do pełnienia roli liderów w swoim rejonie zamieszkania
Projekt zostanie uroczyście zakończony we Wrocławiu na spotkaniu podsumowującym we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Będzie to okazja do podsumowania projektu, wymiany doświadczeń, obejrzenia relacji filmowych z realizowanych działań oraz nagrodzenia najaktywniejszych uczestników projektu.

Kontakt


Wrocław
Marcin Spitalniak
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Ignuta 115, Wrocław
tel.: 71 797 60 80Brak komentarzy:

Prześlij komentarz