wtorek, 14 czerwca 2016

Przypomnienie i informacje.

1. Przypominam o Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia PNŻ w dniu 16.VI.16r ( czwartek )  o godz. 16.30 w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65 w sali konferencyjnej.
Ze Sprawozdaniem merytorycznym za 2015r i i uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w 2015r można się zapoznać na naszej stronie internetowej: pomyslnazycie.com.pl w Zakładce: Aktualności, poprzez kliknięcie w zamieszczony tam link.

2. Wiadomość mailowa, którą otrzymałam przed chwilą z Sektora 3 na temat Targów NGO w niedzielę  19.VI.br, w których mieliśmy wziąć udział :
Szanowni Wystawcy,
z przykrością informujemy, że w związku z okolicznościami niezależnymi od organizatorów (tj. niewystarczającą liczbą zgłoszeń) oraz zgodnie z regulaminem targów, jesteśmy zmuszeni odwołać najbliższą V edycję Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2016. Dziękujemy, że wzięli Państwo udział w procesie rekrutacji i zgłosili swój udział w planowanym wydarzeniu. Liczymy, że w przyszłości zechcą Państwo równie aktywnie i otwarcie przyjąć zaproszenie do udziału w targach oraz trójsektorowej konferencji.

Pozdrawiamy serdecznie,
Organizatorzy Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz