niedziela, 5 czerwca 2016

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011roku......

 pomysl na zycie opp 

Proponuje swoim członkom i osobom spoza Stowarzyszenia autorski blok zajęć

Poniedziałek, 06.VI.2016

 • 11.00 - 12.00 - basen, REDECO, ul. Rogowska 52a.
 • 12.00 - 13.30 - Joga, duża sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni/szlabanie od strony Gwarnej), wolne miejsca-zapraszamy!

Wtorek, 07.VI.2016

 • 10 - 11.00 - Gimnastyka ogólna (z Elą Koszałką) - mała sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamyI!. Koniecznie jest zwiększenie frekwencji!
 • 11.30 - 12.30 - Język angielski ponadpodstawowy grupa I, z Elą Koszałką - sala na parterze, Sektor 3.
 • 12.30 -13.30 - Język angielski ponadpodstawowy grupa II (z dawnego piątku), z Elą Koszałką - sala na parterze, Sektor 3. Uwaga: zamiana terminów grup z j. angielskiego!!!.

Środa, 08.VI.2016

 • 10.00 - 11.30 - JOGA, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy!
 • 12.30 - 14.00 - nordic walking. Zbiórka przy Sektorze 3
 • 17.15 - 18.15 - gimnastyka rehabilitacyjna, duża sala gimnastyczna G1 na ul. Jeleniej 7 (ze Zdzisią Ochmann), wolne miejsca-zapraszamy!

Piątek, 10.VI.2016

 • 10 - 12.00 - spotkanie informacyjno integracyjne, duża sala warsztatowa na piętrze Sektora 3 - ostatnie przed Walnym Zebraniem. 1. Jan Kowalski poda nową propozycję dla Sekcji sportowo-turystycznej. 2. Będzie można zapoznać się ze Sprawozdaniem Finansowym i Merytorycznym za 2015r, które będziemy zatwierdzać Uchwałą na Zebraniu Walnym.
 • 17.15 - 18.45 - Joga, duża sala gimnastyczna G1 na ul. Jeleniej 7, wolne miejsca-zapraszamy!
 • 16.VI.16r o godz. 16.30 Zwyczajne Walne Zebranie Członków- sprawozdawcze, Sektor 3 (sala konferencyjna). OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!.
 • Robiąc zakupy przez internet (np. nasze dzieci) można wesprzeć nasze Stowarzyszenie. Należy kliknąć w okienko: Zbieraj z Fani Mani Wspieraj nas (na górze bloga, po prawej stronie) wybrać sklep, gdzie planujemy dokonać zakupu i nasze stowarzyszenie. Nie płacimy więcej - a sklep przelewa na nasze konto 1-3% wartości zakupu (w zależności od sklepu). 
Propozycje zajęć są podane także na naszej stronie internetowej - klik: pomyslnazycie.com.pl
 1. Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)
 2. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 3. Od 15.VII.15 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (składające się z: Wprowadzenia, Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Dodatkowych informacji i objaśnień) za 2014 r. stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania - możecie się z nimi zapoznać!
 4. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło 1850 zł od 31 podatników tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2014r. Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
 5. 27.I.2016 r. podpisaliśmy z Sektorem 3 (Umbrella) Umowę o współpracy, Udzieleniu adresu na siedzibę i Zawieszeniu serwera na okres 3 lat (2016 - 2018 r.). Te usługi mamy nieodpłatne. Szafka nam nie przysługuje a za szkolenia musimy płacić wg cennika Sektora 3. Od 1. VI.16r za wynajem sal i konsultacje (po uzgodnieniu z Sektorem 3) - nie musimy już płacić!
 6. Prosimy o wpłacanie składek członkowskich najlepiej z góry (na początku kwartału)!.
 7. Porządek ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA 16.VI.16r: klik w Czytaj więcej...  
 8.                                                             Porządek
 9. Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ( sprawozdawczego ) Członków Stowarzyszenia
  Pomysł na Życie w dniu 16.VI. 2016r.
  I.                    Otwarcie obrad - prezes.
  II.                 Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - prezes.
  III.               Wybór  Przewodniczącego  i przekazanie mu prowadzenia Walnego Zebrania - prezes.
  IV.              Wybór Sekretarza i Komisji Wnioskowej ( 2 osoby ) – przewodniczący.
  V.                 Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad ZWZCZ oraz poinformowanie zebranych o możliwości składania wniosków do Komisji Wnioskowej - przewodniczący.
  VI.              Przedstawienie sprawozdania:
  Merytorycznego z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2015r ( wg wzoru MPIPS dla OPP ), w tym omówienie Sprawozdania finansowego za 2015r – prezes
  oraz  Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
  VII.            Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie a następnie podjęcie Uchwał :
     Uchwała  nr 1 –  O przyjęciu Sprawozdania  z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2015r, w tym sprawozdania  finansowego za 2015r oraz  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r  i przeznaczeniu całości zysku, osiągniętego w 2015r na działalność statutową w latach następnych.

    Uchwała  nr 2 -  O udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015r na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  VIII.         Przedstawienie Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość  - prezes.
  IX.              Dyskusja, głosowanie  i podjęcie Uchwały nr 3 – O przyjęciu Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość.
  X.                 Rozpatrzenie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej w trakcie obrad.    
  XI.              Podziękowanie dla wolontariuszy, prowadzących zajęcia w 2015r - wiceprezes.
  XII.            Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad ZWZCZ- prezes.
  Sekretarz  posiedzenia                                                                   Przewodniczący posiedzenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz