czwartek, 14 czerwca 2018

Spotkanie otwarte nt wyjazdu z projektu Erasmus+.

W piątek 22 czerwca br o godzinie 10 - 12 nasze spotkanie informacyjno-integracyjne zamieni

się w SPOTKANIE OTWARTE, dla osób ze  Stowarzyszenia i spoza, na którym nasze koleżanki, które w okresie IV-V.18r wyjechały na tygodniowe wyjazdy językowe i kompetencyjne na Maltę i Cypr w ramach projektu Erasmus+ ( partnerskiego z fundacją Umbrella ), opowiedzą o wyjeździe i podzielą sią swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Na spotkaniu będzie obecna koordynatorka projektu p. Beata Partyka.

Na Zebraniu Walnym 4.VI.18r sygnalizowałam, że takie zebranie się odbedzie i że to jest wymóg projektu oraz że prosimy o liczną frekwencję!!!!.😄Zapraszamy ser💓decznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz