poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Oferta specjalna...

uwaga: ze względu na krótki termin zgłoszeń /do 14 kwietnia !/ - śpieszmy się...
Zaproszenie na debatę…

W ramach realizowanego projektu Wolontariat Seniorów „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych” Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zaprasza Państwa na debatę tematyczną:

- Św. Brat Albert jako pierwszy wolontariusz
- dobra kondycja seniorów jako warunek działania na rzecz innych
- dlaczego watro rozwijać wolontariat senioralny w Polsce?
- aktywizacja czy aktywność?
- struktura organizacyjna i prawna opieki nad osobami starszymi 
  w woj. Dolnośląskim i w Polsce
- doświadczenia zagraniczne i Polskie dot. Wolontariatu senioralnego
- wolontariat międzypokoleniowy

Miejsce: Hotel im. Jana Pawła II ul. Św. Idziego 2. 
Termin debaty: 24 kwietnia 2015 godz. 12 – 16.oo 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2015 
Organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Wsparcie merytoryczne: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Patronat nad debatą: Marszałek Województwa Dolnośląskiego                                         oraz Prezydent Miasta Wrocławia.

Uczestnictwo zgłaszamy poprzez Kartę zgłoszeniową /w załączeniu - czytaj więcej
Lub telefoniczne: 71 344 37 35, 600 496 006.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE TEMATYCZNEJ
 pt. „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych”
organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach projektu: Wolontariat seniorów. Aktywni dla siebie – aktywni dla innych.

Miejsce: Hotel im. Jana Pawła II, ul. Idziego 2, Wrocław
Termin: 24.04.2015 r.
Nazwisko

Imię

Reprezentowana Organizacja/Zakład/Klub

Adres do korespondencji
ul.

nr

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

Telefon Proszę o zapewnienie posiłku wegetariańskiego
Deklaruję uczestnictwo w debacie tematycznej pt. Aktywni dla siebie – aktywni dla innych organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, w ramach projektu  Wolontariat seniorów. Aktywni dla siebie – aktywni dla innych współfinansowanego ze środków Funduszy EOG.
Ponieważ koszt mojego uczestnictwa w debacie pokrywany jest w całości ze środków publicznych, zobowiązuję się do przybycia i udziału w debacie oraz do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po jej zakończeniu.
Udział w debacie jest bezpłatny i obejmuje udział we wszystkich wykładach oraz dyskusjach, lunch, komplet materiałów konferencyjnych.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednej osoby.
Warunkiem uczestnictwa w debacie jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie niniejszego formularza w terminie do 14 kwietnia 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne. Decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenie prosimy przesyłać drogą mailową na adres wolontariat@tpba.pl,  telefonicznie 71 344 37 35, 600 496 006  lub faxem nr: 71 344 37 35 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926  późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu Wolontariat seniorów. Aktywni dla siebie – aktywni dla innych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz