wtorek, 21 kwietnia 2015

PnŻ- aktualności - do wiadomości.

1. Jutro 22 kwietnia br o godz 17.00 w Kamieniczce Małgosia na Rynku  Finisaż prac liściakowych Eli Wodały - przypomnienie -  mamy zaproszenie od Eli z 1 kwietnia br.
2. Do 30.IV. br - możemy namawiać bliskich i znajomych na przekazanie 1% z podatku za 2014r na rzecz PnŻ.
3. Do 4 maja br musimy wysłać do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014r (merytoryczno-finansowe, na formularzu SOF-1 ) - drogą elektroniczną do Portalu Sprawozdawczego GUS. To obowiązek, wylosowanych organizacji pozarządowych.
4. 8.V.15r ( piątek ) godz 10-11.00 , w trakcie Spotkania informacyjno-integracyjnego : Pogadanka dr Zygmunta Pośpiecha na temat: Dr Szczeklik - wybitny lekarz, humanista i pisarz ( spotkanie zorganizowała Liliana ).
5. Złożyliśmy elektroniczny wniosek udziału PnŻ w Targach NGO, 24 maja br ( godz. 12 - 17.00 ) w Hali Stulecia. 30 kwietnia będzie informacja czy się zakwalifikowaliśmy. Oprócz plakatu informacyjnego ( roll-upa ), kroniki , wizytówek, tablicy ze zdjęciami z głównych zdarzeń (część zdjęć wywołamy a te, które już macie przynieście na spotkania piątkowe ) i naszego dyżuru będą potrzebne elementy dekoracyjne na nasze stoisko ( namiot 3x3m ze stolikiem 75x75cm i 2 krzesłami) - stąd prośba do naszych "stowarzyszeniowych dusz artystycznych" o ich zorganizowanie ( i zgłoszenie na piątkowych spotkaniach ) na czas trwania Targów. 
6. 28.V.br o godz. 9.30-12.30 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków w Sektorze 3 i mi.in zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014r wg wzoru dla OPP.
7. 29/30/31 maj br - wyjazd integracyjny do Jugowic, zapisy u Asi Zaremby do końca kwietnia.
8. V / VI. br - złożenie do Urzędu Miejskiego wniosku o nieodpłatne użyczenie sal gimnastycznych  w szkołach w godzinach popołudniowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji szkoły. Do wniosku trzeba dołączyć zatwierdzone na Walnym,  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.
8. do 7.VI.br - przesłanie sprawozdania finansowego za 2014r, zatwierdzonego na Walnym Zebraniu  do Urzędu Skarbowego
9. 12.VI.br ( piątek ) godz.10 -11.00 , w trakcie Spotkania informacyjno - integracyjnego: Pogadanka  Europe Direct- Wrocław ( Punkt Informacji Europejskiej ) na temat Historii Unii Europejskiej.
10. do 15.VII. br umieszczenie sprawozdań  merytorycznych i finansowych za 2014r, zatwierdzonych na Walnym Zebraniu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i stronie Stowarzyszenia ( obowiązek OPP ).

Cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz