środa, 18 marca 2015

Godnie powitajmy W i o s n ę ...

                              P r z y p o m n i e n i e - Z a p r o s z e n i e

                     Serdecznie zapraszamy na uroczyste „Powitanie Wiosny”,

które organizowane jest z myślą o Was Kochani czyli o gościach szczególnych, którzy – mamy wielką nadzieję, że uświetnią tę uroczystość swoją obecnością. Przybywajcie więc tak licznie jak tylko to możliwe.  Tak, aby wiosna widząc nasz zapał i zaangażowanie wiedziała na pewno że nie ma już odwrotu i została z nami na długo, długo 

                                              -aż do samego lata.


 Z a p r o s z e n i e    d l a  P a ń s t w a    k i e r u j ą 
O r g a n i z a t o r z y,   A k t o r z y   oraz   U c z e s t n i c y
 p r z y g o t o w a n e g o   P r o g r a m u .

                                               Do zobaczenia w sobotę!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz