piątek, 15 maja 2020

Informacje stowarzyszeniowe.

1. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Pomysł na Życie , nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 27.V. 2020 r ( ze względu na epidemię koronawirusa ).

Na razie w Sektorze 3 nie ma możliwości rezerwacji sal dla ngo a terminy na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego ( czyli termin odbycia Zebrania Walnego) uległy przesunięciu:

Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Standardowy termin na sporządzenie (co oznacza również podpisanie) sprawozdania finansowego to 31 marca (dla organizacji, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym). Na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. mamy dodatkowe 3 miesiące – sprawozdanie musi być więc sporządzone do 30 czerwca 2020 r.
Zatwierdzenie i wysłanie sprawozdania finansowego
Standardowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego to 30 czerwca (dla organizacji, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym). W 2020 r. na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mamy dodatkowe 3 miesiące – sprawozdanie za 2019 r. musi być więc zatwierdzone do 30 września 2020 r.
Po zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe wysyłane jest do odpowiedniego urzędu (do KRS lub do  US ) – data wysłania w praktyce też została przesunięta, ponieważ zależy od daty zatwierdzenia sprawozdania. Granicznym terminem na wysłanie sprawozdania będzie więc 12 października (dla organizacji bez działalności gospodarczej, które wysyłają sprawozdanie do Urzędów Skarbowych ) lub 15 października (dla NGO z działalnością gospodarczą, które wysyłają sprawozdania do KRS).
2. Do 29.V.20 r należy sporządzić obowiązkowe Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej Stowarzyszenia za 2019r, na formularzu SOF-5 ( plus załącznik  SOF-5ES ), w formie elektronicznej na portalu,  dla Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonanie: prezes.

1 komentarz:

 1. Basiu
  Czy te sprawozdania będziemy jakoś podpisywać, czy Ty możesz za cały Zarząd, chodzi o to pierwsze/pilne z datą 29 maj 2020. Bo Sektor3 już otwiera swoje podwoje dla nas, ale w b. ograniczonej liczbie osób, najwięcej być może w s. konferencyjnej osób 20. To nasze Walne bardzo się przesunie, albo będziemy musieli jakoś inaczej to rozwiązać. Można zawsze poprosić o podpowiedź panią Monikę Kowalczyk naszą sektorową prawniczkę, na pewno nam poradzi jak to zrobić aby było dobrze.
  Jeszcze coś,
  Pisałaś że Renia sprawdzała w Urzędzie Skarbowym poprawność dokonania automatycznego przepisania 1 procenta wg ub. roku. Czy Renia sprawdzała to telefonicznie czy osobiście?
  Jeśli wiesz to napisz tutaj, jeśli nie to poproszę sms-em tel do Reni i muszę się dowiedzieć od niej, OK?
  Dzięki, pozdrawiam Majka
  Też chciałabym to sprawdzić

  OdpowiedzUsuń